HVORDAN VIRKER BABYSENSE?

 

Hvordan  virker Babysense 7?

Babysense er mere end bare en almindelig kendt BEVÆGELSES OVERVÅGER!
Alle andre enheder er kun simple bevægelses overvågnings enheder. Deres alarm går hvis der ingen bevægelse er i 20 sekunder. Dermed bliver babysittere ikke gjort opmærksomme omkring de potentielle trusler før den faktiske ophør af bevægelser.

 

Babysense er en højt følsom enhed der overvåger og opdager selv de mindste bevægelser gennem madrassen. Babysense’s algorytme registrer den aktuelle hyppighed af bevægelse, ikke kun tilstædeværelsen men også fraværelsen. Babysense alarmerer når ingen småbevægleser er registreret indenfor 20 sekunder eller hvis bevægelserne er mindre end 10 småbevægelser pr minut. Babysittere bliver derfor alarmeret om en potentiel trussel før den rammer som giver kritisk tid til at gribe ind.

 

Kontrol enheden er forbundet til sensor puder, placeret mellem madrassen og kryben/sengen. Den inkluderede krog fastgøres til krybens bund så ingen ledninger er udsat til babyens omgivelser.

 

Også i modsætningen til andre overvågnings enheder, vil Babysense ikke nulstille sig selv. Så snart alarmen er igang kan denne kun stoppes af forældrene ved at slukke for Babysense enheden. Såfremt bevægelser er aktive igen, stopper alarm ej. Dette sikrer at selv en enkelt episode uden bevægelse bliver opdaget.